Karel Novotný

Director of the Central-European Institute of Philosophy, Charles University Prague. His current research projects, in which he is involved as an academic and administrative coordinator, include: Programme for the Development Research at Charles University „Phenomenology and Semiotics“; „Philosophical Investigations of Body Experiences“; „Relevance of the Subjectivity for the Questions of the Humanities“.

Welt und Leib: Zu einigen Grundmotiven der Phänomenologie

2021

Würzburg, Königshausen & Neumann

Leib und Welt: Zu einigen Grundmotiven der Phänomenologie

2020

Würzburg, Königshausen & Neumann

Life and the natural world in the early work of Jan Patočka (1930–1945)

2020

in: Early phenomenology in Central and Eastern Europe, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Phänomenologie und Metaphysik der Welt im letzten Werk von László Tengelyi

2018

Annales de phénoménologie - Nouvelle série 17

Introduction

2017

with Homolka Jakub

AUC Interpretationes 7/1

Open Access Link
Einleitung

2017

with Trindade Hanna

AUC Interpretationes 7/2

Open Access Link
Corps et affectivité dans "Autrement qu'être ou au-délà de l'essence"

2016

in: Relire "Autrement qu’être ou au-delà de l'essence", Paris : Vrin

Leib-Körper als Kern und Grenze der Subjektivität

2016

in: Kontexte des Leiblichen, Nordhausen : Bautz

Ke vztahu subjektivity a tělesnosti u Husserla

2015

in: Překonávání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec : Mervart

Zur Einleitung

2015

with Fazakas István

AUC Interpretationes 5/2

Open Access Link
Kacířství v Patočkově konceptu péče o duši

2014

in: Filozofia a umenie žit', Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV

Podmiot i ciało według Lévinasa

2014

Kwartalnik filozoficzny 42/4

Subjectivity of embodiment

2014

AUC Interpretationes 4/1

Filosofický časopis 62/2

Za hranicemi tváře

2014

Die Genese einer Häresie: Epoché und Dissidenz bei Jan Patočka

2013

Phänomenologische Forschungen – Neue Folge 17

Tělo a afektivita: Fenomenologie a Lévinas

2013

in: Varia obscura, Červený Kostelec : Mervart

Jan Patočka – Körper, Leib, Affektivität

2012

in: Leiblichkeit, Tübingen : Mohr Siebeck

Körperlichkeit und Affektivität: Die Bedingungen der Möglichkeit der Leiblichkeit

2012

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 57

Über die leibhaftige Subjektivität des Erscheinens: Edmund Husserl und Michel Henry

2012

in: Gelebter Leib – verkörpertes Leben, Würzburg : Königshausen & Neumann

Epoché als Ereignis des Sinnverlustes des Lebens

2011

in: Phänomenologie der Sinnereignisse, München : Fink

Limites de la phénoménologie classique: le visage chez E. Lévinas et la donation chez Jean-Luc Marion

2011

in: La phénoménologie comme philosophie première, Praha : Nakladatelství Philosophia

Co je fenomén?: O fenomenologických diferencích

2010

in: Co je fenomén?, Červený Kostelec : Mervart

Co není dáno?: Jean-Luc Marion a hranice fenomenologie

2010

in: Náboženstvo a nihilismus, Bratislava : Filozofický ústav SAV

Sur la subjectivité de l'apparaître

2010

in: Thinking in dialogue with humanities, Bucharest : Zeta Books

Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii

2010

(ed)

Červený Kostelec, Mervart

Jeden svět nestačí: Merleau-Ponty, Barbaras a meze fenomenologie

2009

in: Člověk a jeho svět, Praha : Filosofia

Přirozený svět a dějiny: Ke dvěma ohniskům Patočkovy filosofie

2003

in: Hegelovskou stopou, Praha : Karolinum

Poznámka o metafyzice u Jana Patočky

1998

Kritický sborník 17

Transcendentální myšlenka a Fichtovo pojetí Já v raném Vědosloví

1991

Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 25